ยินดีต้อนรับสู่ Website สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด  
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  35.175.107.142    
 
ใบแจ้งหนี้
___________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ใบแจ้งหนี้เดือน พฤศจิกายน 2566    13-11-2566  747  0
2   ใบแจ้งหนี้เดือน ตุลาคม 2566    10-10-2566  1261  0
3   ใบแจ้งหนี้เดือน กันยายน 2566    13-09-2566  1222  0
4   ใบแจ้งหนี้เดือน สิงหาคม 2566    11-08-2566  1026  0
5   ใบแจ้งหนี้เดือน กรกฎาคม 2566    14-07-2566  978  0
6   ใบแจ้งหนี้เดือน มิถุนายน 2566    13-06-2566  1290  0
7   ใบแจ้งหนี้เดือน พฤษภาคม 2566    10-05-2566  1571  0
8   ใบแจ้งหนี้เดือน เมษายน 2566    12-04-2566  1501  0
9   ใบแจ้งหนี้เดือน มีนาคม 2566    13-03-2566  1666  0
10   ใบแจ้งหนี้เดือน กุมภาพันธ์ 2566    14-02-2566  1694  0
11   ใบแจ้งหนี้เดือน มกราคม 2566    13-01-2566  1554  0
12   ใบแจ้งหนี้เดือน ธันวาคม 2565    13-12-2565  2141  0
13   ใบแจ้งหนี้เดือน พฤศจิกายน 2565    11-11-2565  1868  0
14   ใบแจ้งหนี้ เดือนตุลาคม 2565    12-10-2565  2032  0
15   ใบแจ้งหนี้ เดือนกันยายน 2565    12-09-2565  2737  0
 หน้า 1 | 
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์