ยินดีต้อนรับสู่ Website สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด ID Line : @SURINLOCALCOOP  
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
รายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำปี
ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ (สมาคม1)
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  44.220.44.148    
 
ใบแจ้งหนี้
___________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ใบแจ้งหนี้เดือน มิถุนายน 2567    11-06-2567  615  0
2   ใบแจ้งหนี้เดือน พฤษภาคม 2567    13-05-2567  1021  0
3   ใบแจ้งหนี้เดือน เมษายน 2567    11-04-2567  1225  0
4   ใบแจ้งหนี้เดือน มีนาคม 2567    13-03-2567  1089  0
5   ใบแจ้งหนี้เดือน กุมภาพันธ์ 2567    12-02-2567  1368  0
6   ใบแจ้งหนี้เดือน มกราคม 2567    15-01-2567  1474  0
7   ใบแจ้งหนี้เดือน ธันวาคม 2566    13-12-2566  1653  0
8   ใบแจ้งหนี้เดือน พฤศจิกายน 2566    13-11-2566  1707  0
9   ใบแจ้งหนี้เดือน ตุลาคม 2566    10-10-2566  2010  0
10   ใบแจ้งหนี้เดือน กันยายน 2566    13-09-2566  1943  0
11   ใบแจ้งหนี้เดือน สิงหาคม 2566    11-08-2566  1630  0
12   ใบแจ้งหนี้เดือน กรกฎาคม 2566    14-07-2566  1624  0
13   ใบแจ้งหนี้เดือน มิถุนายน 2566    13-06-2566  1921  0
14   ใบแจ้งหนี้เดือน พฤษภาคม 2566    10-05-2566  2437  0
15   ใบแจ้งหนี้เดือน เมษายน 2566    12-04-2566  2337  0
16   ใบแจ้งหนี้เดือน มีนาคม 2566    13-03-2566  2591  0
17   ใบแจ้งหนี้เดือน กุมภาพันธ์ 2566    14-02-2566  2590  0
18   ใบแจ้งหนี้เดือน มกราคม 2566    13-01-2566  2316  0
19   ใบแจ้งหนี้เดือน ธันวาคม 2565    13-12-2565  3245  0
20   ใบแจ้งหนี้เดือน พฤศจิกายน 2565    11-11-2565  2569  0
21   ใบแจ้งหนี้ เดือนตุลาคม 2565    12-10-2565  2747  0
22   ใบแจ้งหนี้ เดือนกันยายน 2565    12-09-2565  3549  0
 หน้า 1 | 
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์