สวัสดีปีใหม่ 2566  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา  และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  18.207.240.77    
 
������������������
___________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2566    12-04-2566  172  0
2   ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    15-12-2565  278  0
3   ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการปี 2566    25-11-2565  355  0
4   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    15-11-2565  373  0
5   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งงวดชำระหนี้เงินกู้    15-11-2565  541  0
6   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ    15-11-2565  475  0
7   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่ออุปโภค บริโภค    15-11-2565  586  0
8   ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้มัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    18-10-2565  433  1
9   ประกาศ เรื่องคุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    12-10-2565  501  0
10   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ ชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565    23-09-2565  514  0
11   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกหลังวันเกษียณ ประจำปี 2565    22-09-2565  558  0
12   ประกาศผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565    01-09-2565  524  0
13   ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565    23-08-2565  503  0
14   กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2565    28-06-2565  555  0
 หน้า 1 | 
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์