ยินดีต้อนรับสู่ Website สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด ID Line : @SURINLOCALCOOP  
 
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
 
ซื้อหุ้นพิเศษ  หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10%  รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ซื้อหุ้นพิเศษ หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10% รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
รายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำปี
ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ (สมาคม1)
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  127.0.0.1    
 
ประกาศ
___________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาของบุุตรสมาชิก พ.ศ. 2567    31-05-2567  279  0
2   ประกาศ สหกรณ์ฯ ฉบับพิเศษ    20-05-2567  208  0
3   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ    30-04-2567  204  0
4   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป    30-04-2567  260  0
5   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่ออุปโภค บริโภค    30-04-2567  263  0
6   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    25-04-2567  211  0
7   ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    01-04-2567  526  0
8   ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายในเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์    19-02-2567  611  0
9   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ    12-02-2567  619  0
10   ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายในเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์    31-01-2567  589  0
11   ประกาศ เรื่อง รายชื่อบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินฯ    26-01-2567  317  0
12   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ พ.ศ.2567    09-01-2567  736  0
13   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ    01-12-2566  869  0
14   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่ออุปโภค บริโภค    01-12-2566  875  0
15   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป    01-12-2566  1031  0
16   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    01-12-2566  1073  0
17   ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24    23-11-2566  793  0
18   สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ    23-11-2566  587  0
19   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567    28-09-2566  1095  0
20   ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566    31-08-2566  957  0
21   ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566    31-08-2566  876  0
22   ประกาศ ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566    30-06-2566  1196  0
23   ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2566    12-04-2566  1329  0
24   ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    15-12-2565  1336  0
25   ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการปี 2566    25-11-2565  1417  0
26   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    15-11-2565  1320  0
27   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งงวดชำระหนี้เงินกู้    15-11-2565  1716  0
28   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ    15-11-2565  1617  0
29   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่ออุปโภค บริโภค    15-11-2565  1700  0
30   ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้มัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    18-10-2565  1538  1
31   ประกาศ เรื่องคุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    12-10-2565  1507  0
32   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ ชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565    23-09-2565  1522  0
33   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกหลังวันเกษียณ ประจำปี 2565    22-09-2565  1706  0
34   ประกาศผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565    01-09-2565  1563  0
35   ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565    23-08-2565  1540  0
36   กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2565    28-06-2565  1640  0
 หน้า 1 | 
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์