ยินดีต้อนรับสู่ Website สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด  
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  35.175.107.142    
 
ประ�าศ
___________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24    23-11-2566  10  0
2   สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ    23-11-2566  7  0
3   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567    28-09-2566  169  0
4   ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566    31-08-2566  196  0
5   ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566    31-08-2566  219  0
6   ประกาศ ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566    30-06-2566  357  0
7   ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2566    12-04-2566  473  0
8   ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    15-12-2565  496  0
9   ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการปี 2566    25-11-2565  568  0
10   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    15-11-2565  594  0
11   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งงวดชำระหนี้เงินกู้    15-11-2565  779  0
12   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ    15-11-2565  754  0
13   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่ออุปโภค บริโภค    15-11-2565  901  0
14   ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้มัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    18-10-2565  651  1
15   ประกาศ เรื่องคุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566    12-10-2565  724  0
16   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ ชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565    23-09-2565  743  0
17   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกหลังวันเกษียณ ประจำปี 2565    22-09-2565  811  0
18   ประกาศผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565    01-09-2565  757  0
19   ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565    23-08-2565  794  0
20   กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2565    28-06-2565  828  0
 หน้า 1 | 
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์