ยินดีต้อนรับสู่ Website สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด ID Line : @SURINLOCALCOOP  
 
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
 
ซื้อหุ้นพิเศษ หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10% รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ซื้อหุ้นพิเศษ หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10% รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
รายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำปี
ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ (สมาคม1)
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  127.0.0.1    
 
ภาพกิจกรรม
___________________________________________________________________________________
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
[17-07-2024]   เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์ 
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
[15-07-2024]   เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ 
ซื้อหุ้นพิเศษ หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10% รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
[12-07-2024]   ซื้อหุ้นพิเศษ หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10% รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
[25-06-2024]   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9 
ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.ม.อ.)
[15-06-2024]   ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.ม.อ.) 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
[08-06-2024]   เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
[02-06-2024]   ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
ร่วมโครงการอบรมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ในหัวข้อเรื่อง ปี 67 เศรษฐกิจและการเงินจะเป็นอย่างไร
[01-06-2024]   ร่วมโครงการอบรมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ในหัวข้อเรื่อง ปี 67 เศรษฐกิจและการเงินจะเป็นอย่างไร 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
[27-11-2023]   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 
เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
[06-08-2023]   เยี่ยมชมกิจการและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
[07-04-2023]   สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
[24-11-2022]   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
[12-08-2022]   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์  
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
[11-08-2022]   วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ 
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด จัดงานทำบุญครบรอบ 21 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ โดยมี นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมทั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ซ
[03-08-2022]   วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด จัดงานทำบุญครบรอบ 21 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ โดยมี นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมทั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ซ 
นายปรีชา สมชอบ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ เป็นตัวแทนสหกรณ์และสมาคม ร่วมแสดงความอาลัยให้แก่ครอบครัวนายสมชาย ทองนริ
[16-07-2022]   นายปรีชา สมชอบ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ เป็นตัวแทนสหกรณ์และสมาคม ร่วมแสดงความอาลัยให้แก่ครอบครัวนายสมชาย ทองนริ 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อม นางสุพรรณี แสงสระคู ตำแหน่งผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นางสาวนุสรา วรรณดา ตำแหน่งผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ทั้งนี้ได้รับแลกเปลี่ยน
[08-07-2022]   วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อม นางสุพรรณี แสงสระคู ตำแหน่งผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นางสาวนุสรา วรรณดา ตำแหน่งผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ทั้งนี้ได้รับแลกเปลี่ยน 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี แสงสระคู ตำแหน่งผู้จัดการ และ นางสาวดุษฤดี เจนจับ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรมจากบริษัทประกันชีวิต จำนวน 7
[22-06-2022]   วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี แสงสระคู ตำแหน่งผู้จัดการ และ นางสาวดุษฤดี เจนจับ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรมจากบริษัทประกันชีวิต จำนวน 7 
วันสหกรณ์ไทย 2562
[10-05-2019]   วันสหกรณ์ไทย 2562 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2561
[01-05-2019]   ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2561 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด
[01-05-2019]   ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด 
งานเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
[26-04-2019]   งานเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2561
[26-04-2019]   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2561 
 หน้า 1 | 
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์